Exempeluppgifterna visar i första hand hur formatet kan se ut. Sfi lär dig svensk grammatik på svenska. Trana Till Test […]

Innan lektionen är det viktigt att du har läst följande kapitel i Lunis. Brev till en vän. Exempel Individuell Studieplan […]

I de fall våra förslag. Skriva på Sfi beskrivande text kurs D Anita Pihl Sfi How to learn swedish. Beskrivande […]

Men under våren finns betygsstödjande bedömningsstöd se startsidan. Gruppstorleken bör dock inte anpassas eftersom. Ordklasser Skrivarverkstad Skola Uppskattning Citat Tidigare […]

Resultatrapport nationella prov i svenska för invandrare 2019 kurs C Inledning. Provets syfte är att hjälpa lärarna att bedöma elevernas […]

Gamla prov och exempeluppgifter i svenska för invandrare sfi. I grundskolan genomförs nationella prov i årskurs 3 6 och 9. […]

Learn swedish Träna att tala – Dialog 1 sfi kurs c kurs d 1106. Skriv en text om en speciell […]

  • 1
  • 2