Charlotte Yates författaren till Flypaper magazine ger tre tips för dem som vill lära sig hur man kommer fram till […]

Barnen lär dig att skriva bokstäver rita siffror och ord har. LetterSchool är en pedagogisk app för att hjälpa alla […]

Det kan även landa dig ett jobb. Det har aldrig tidigare funnits så många som använder ett tangentbord dagligen som […]

Men att läsa och diskutera andras texter gör att man har lättare att få distans till sina egna alster och […]

Youtubeklipp som visar appen. Ordlek XL innheåller över 130 vanliga Svenska ord på 2-7 bokstäver. Appen Som Hjalper Barn Att […]

Du kan enkelt byta till arabiskt tangentbord från. Om du fortfarande inte är nöjd med resultaten -. Grund Fingersattning Edvent […]

Men bana 70 är omöjlig för mig. Från två och ett halvt års ålder påbörjar ett barn redan de första […]